ma t/m vr 9.00 tot 17.00 uur

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Uitmuntent geeft veel om de bescherming van uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Vanzelfsprekend worden uw gegevens met uiterste zorg verwerkt. In onze privacyverklaring geven wij u duidelijkheid over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij een eerste adviesgesprek, het indienen van een aanvraag of claim, in correspondentie en telefonisch.

Wij verwerken (in voorkomende situaties) de volgende bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens: legitimatiebewijs, financiële gegevens, gezondheidsgegevens, strafrechtelijk verleden en Burgerservicenummer.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Bij de aanvang van onze dienstverlening vraagt Uitmuntent u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, om u te informeren over financiële actualiteiten, statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten.

Hoe lang bewaren we gegevens?
Uitmuntent zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er zeven jaar zijn verstreken sinds uw financiële product is beëindigd, opgezegd of geannuleerd, worden de persoonsgegevens geblokkeerd in onze administratie. Voor eventuele juridische geschillen en voor fraudepreventiedoeleinden na deze termijn, zijn de gegevens opgeslagen in een archief.

Delen met anderen
Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, als het uitvoeren van de overeenkomst dit vereist en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij delen uw persoonsgegevens (in voorkomende situaties) bijvoorbeeld met geldverstrekker, kredietverstrekker, verzekeraar, taxateur en notaris. Deze derden zijn tot geheimhouding gehouden op grond van de samenwerkingsovereenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Deze derden hebben uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens om ons, na onze nadrukkelijke toestemming, (technisch) te ondersteunen. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Vastleggen van communicatie
Uitmuntent bewaart en verwerkt elektronische communicatie met als doel:

  • het kunnen leveren van bewijs o.a. ten aanzien van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud;
  • (fraude)onderzoek en opsporing;
  • evalueren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Websitebezoek
De gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Op de website van Uitmuntent maken wij gebruik van software van derden. Persoonsgegevens die u ten behoeve van deze dienstverlening aan ons verstrekt, worden niet met deze partij gedeeld. Deze partij heeft uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens om ons, na onze nadrukkelijke toestemming, (technisch) te ondersteunen. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

In de websitesoftware van Uitmuntent hebben wij de verplichte en passende beveiligingsmaatregelen genomen. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/ of opgeslagen zolang u deze niet aan ons verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Uitmuntent maakt gebruik van technische, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de internetbrowser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Medewerking fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende situaties kan Uitmuntent op grond van een wettelijke verplichting medewerking dienen te verlenen aan een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In een dergelijke situatie zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

Hoe beveiligen wij gegevens?
Uitmuntent geeft veel om de bescherming van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor op telefoonnummer 0345 – 570 599 of per e-mail via info@uitmuntent.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij houden uw gegevens graag actueel. Verandert uw persoonlijke of financiële situatie? Dan vragen wij u dit tijdig aan ons kenbaar te maken. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of beperking van de verwerking sturen naar info@uitmuntent.nl. Daarnaast kunt u verzoeken om uw gegevens over te dragen, aan uzelf of een derde

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen onze reactie op uw verzoek enkel naar uw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, vragen wij u zich te legitimeren. Zo zijn wij er zeker van dat het verzoek daadwerkelijk door u is gedaan. Uitmuntent zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren.

Klachtenregeling
Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks dat kan het zo zijn dat u niet tevreden bent over de gegevensverwerking in het algemeen of de afwikkeling van uw verzoek. Wanneer u een klacht heeft vragen wij u dit zo spoedig als mogelijk, eerst schriftelijk aan ons kenbaar te maken. In de meeste gevallen kunnen wij uw klacht snel en naar tevredenheid oplossen. De klacht wordt vastgelegd in ons klachtenregister volgens de procedure die de wet- en regelgeving ons voorschrijft. Zodra de klacht afgehandeld/ opgelost is, wordt alles vastgelegd in uw (digitaal) klantdossier.

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, of vermoedt u dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken, dan kunt u ten allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in ons privacy beleid
De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u onze website bezoekt.

Als de wijziging in ons privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij uw reeds verzamelde persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij u daarvan per e-mail op de hoogte brengen.

Heeft u vragen? Dan vernemen wij dat graag.
Contactgegevens van ons kantoor:

Uitmuntent B.V.
Herman Kuijkstraat 54
4191 AK Geldermalsen
T: 0345 – 570 599
E-mail: info@uitmuntent.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Uitmuntent maakt gebruik van technische, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de internetbrowser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ´Analytics´-dienst. Uitmuntent gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, en maximaal 36 maanden bewaard. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van eventuele campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Uitmuntent heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social media
Op onze website is een button geplaatst naar onze LinkedIn-pagina. Deze button plaatst onder meer een cookie. In de tekst hierboven hebben wij uitgelegd wat een cookie is en hoe u hier mee om kunt gaan. Lees de privacyverklaring van LinkedIn voor meer informatie over hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

Automatisch verzamelde gegevens
De gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Op de website van Uitmuntent maken wij gebruik van software van derden. Persoonsgegevens die u ten behoeve van deze dienstverlening aan ons verstrekt, worden niet met deze partij gedeeld. Deze partij heeft uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens om ons, na onze nadrukkelijke toestemming, (technisch) te ondersteunen. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Beveiliging van onze website
In de websitesoftware van Uitmuntent hebben wij de verplichte en passende beveiligingsmaatregelen genomen. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/ of opgeslagen zolang u deze niet aan ons verstrekt.

Heeft u vragen? Dan vernemen wij dat graag.
Contactgegevens van ons kantoor:

Uitmuntent B.V.
Herman Kuijkstraat 54
4191 AK Geldermalsen
T: 0345 – 570 599
E-mail: info@uitmuntent.nl

Contactgegevens

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur

Overige

AFM vergunning 12040843
KiFid 300.01.4992
Kvk 55183697

Volg ons op Social Media